Podmínky užití webu

Zaměřujeme se na domény

Jsme specialisté na internetové domény. Na našem webu máme stovky různých českých domén, které si u nás můžete nejen zakoupit, ale i pronajmout.

Zaměřujeme se výhradně na domény s koncovkou cz. Vyberte si z naší pestré nabídky domén. Domény také vykupujeme samostatně i ve větším množství.

Prodáváme domény

Nabízíme široký výběr českých domén z mnoha různých oborů za výhodné ceny.

Domény k prodeji

Nejčastější dotazy

Pronajímáme domény

Nabízíme možnost pronájmu kvalitních českých domén s garancí budoucího odkupu.

Domény k pronájmu

Nejčastější dotazy

Vykupujeme .CZ domény

Rádi od Vás odkoupíme internetovou doménu nebo více domén za férovou cenu.

Kontaktujte nás

Nejčastější dotazy

Podmínky užití webu
Úvodní stránka > Podmínky užití webu

1. Podmínky užití webu

1.1. Právo používat web a jeho obsah: Návštěvou portálu invedo.cz, registrací nebo objednávkou souhlasíte s následujícími body:
Tento portál je určen pouze pro vaše osobní a obchodní použití. Nesmíte distribuovat, vyměňovat, upravovat, prodávat ani přenášet žádnou informaci kopírovanou z tohoto webu, včetně, ale bez omezení, libovolného textu, obrázků, zvuků nebo videa za jakýmkoli obchodním, komerčním nebo veřejným účelem. Pokud dodržujete tyto podmínky použití, portál invedo.cz vám uděluje nevýhradní, nepřenositelné a omezené právo ke vstupu, zobrazení a použití tohoto webu. Souhlasíte, že nepřerušíte, ani se nepokusíte přerušit provoz tohoto webu jakýmkoli způsobem. Zároveň registrací a používáním portálu invedo.cz souhlasíte s tím, že některé Vámi vložené položky můžeme prezentovat na sociálních sítích (např. Facebook, Google+, Instagram).

1.2. Dostupnost služeb: Služby zobrazené na webu nemusí být k dispozici pro zobrazení ve vaší zemi nebo lokalitě. Odkazy na tyto služby uvedené na webu neznamenají ani nezaručují, že tyto služby budou ve vaší konkrétní lokalitě kdykoli k dispozici. Dostupnost konkrétních služeb lze zjistit přes náš kontaktní formulář v sekci Menu - kontakty.

1.3. Právo portálu invedo.cz změnit tyto podmínky použití a obsah webu: Portál invedo.cz může kdykoli a bez předchozího upozornění měnit podmínky použití a přidat nebo odebrat kteroukoli jejich část. Jakékoli změny v těchto podmínkách použití nebo v jakýchkoli podmínkách uvedených na tomto webu vstupují do platnosti okamžikem jejich uvedení. Pokračováním v používání tohoto webu po uvedení změn dáváte najevo váš souhlas s těmito změnami. Portál invedo.cz může kdykoli bez oznámení a bez odpovědnosti dočasně nebo trvale přidat, změnit, zrušit, odstranit nebo pozastavit jakýkoli další obsah uvedený na tomto webu, včetně vlastností a specifikací služeb popsaných nebo zobrazených na webu.

1.4. Zřeknutí se záruk a škod; Omezení odpovědnosti: Používáte tento web na své vlastní riziko. Tento web (včetně veškerého obsahu a funkcí dostupných nebo přístupných na tomto webu) je poskytován „tak, jak je“. V nejvyšším rozsahu povoleném zákonem, s ohledem na obsah tohoto webu, portál invedo.cz nečiní žádná vyjádření ani záruky jakéhokoli druhu pro přesnost, obchodovatelnost, vhodnost pro konkrétní účel nebo neporušení smlouvy pro jakýkoliv obsah publikovaný nebo dostupný prostřednictvím tohoto webu; že server, který tento web zpřístupňuje, je bez virů a jiných součástí, které mohou nakazit nebo poškodit vaše počítačové zařízení nebo jiný majetek, pokud přistupujete, procházíte nebo stahujete či jinak používáte tento web. Za žádných okolností, včetně, ale bez omezení, nedbalosti portálu invedo.cz, nebude portál invedo.cz odpovědný za jakékoli následné, přímé, náhodné, nepřímé, trestní nebo zvláštní škody související s (a) použitím, (b) neschopností použít nebo (c) chybami nebo opomenutím v obsahu a funkcích tohoto webu, i když byl portál invedo.cz nebo jeho oprávněný zástupce upozorněn na možnost takových škod.

2. Obchodní podmínky, smluvní podmínky použití portálu

2.1. Upřesnění obchodní podmínek: Tyto Obchodní podmínky stanovují podmínky, pravidla, povinnosti a práva obou smluvních stran a jsou určeny výhradně ke službám následujícím: Prodej domén, Pronájem domény, Investice – nákup podílu domény.

2.2. Tyto obchodní podmínky jsou výhradně určeny pro služby webového portálu Invedo.cz, kde je provozovatelem společnost ITPA Technology s.r.o.

2.3. Nadpisy jednotlivých článků těchto obchodních podmínek nejsou rozhodující pro jejich výklad a slouží pouze pro snazší orientaci v textu.

2.4. Nastane-li situace, kdy vyplňují dva nebo více uživatelů totožnou objednávku na webu Invedo.cz a to na stejnou doménu, tak bude potvrzena pouze jedna objednávka a to první v časovém rozlišení, která byla odeslána nejdříve.

3. Upřesnění pojmů

3.1. Základní upřesnění pojmů ke službám: Prodej domény; Pronájem domény; Investice – nákup podílu domény:

„Provozovatel webového portálu Invedo.cz“

Jedná se o společnost ITPA Technology s.r.o., IČ: 09688153, která je zapsaná pod spisovou značkou: C 46681 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové.

„FO“

Jedná se přesněji o zkratku pojmenování - definování Fyzické osoby. Tedy nejčastěji jméno a příjmení osoby.

„PO“

Jedná se přesněji o zkratku pojmenování - definování Právnické osoby. Tedy nejčastěji název společnosti.

„Doména“

Doména je přesněji doménové jméno. Většinou druhé úrovně, tedy název, tečka a následně CZ. Např. nazevdomena.cz (www.nazevdomena.cz).

„Prodávající“

Prodávající je FO nebo PO, která disponuje právy k prodeji domény, tzn. je majitelem domény nebo zajišťuje zprostředkování prodeje domény třetí strany.

„Zprostředkovatel“

Zprostředkovatelem je subjekt PO nebo FO, který disponuje s právy pro zprostředkování prodeje nebo pronájmu domény na základě udělení oprávnění od majitele / držitele domény.

„Třetí strana v případě zprostředkování prodeje nebo pronájmu“

Třetí stranou se rozumí subjekt FO nebo PO, který uděluje práva Zprostředkovateli nebo provozovateli webového portálu Invedo.cz ke zprostředkování prodeje nebo pronájmu přes webový portál Invedo.cz na základě práv držitele domény.

„Kupující“

Kupující je subjekt FO nebo PO, který přes webový portál Invedo.cz kupuje doménu a zavazuje se tak k úhradě ceny domény. Majitelem domény se stává ve chvíli, kdy je plně uhrazena kupní cena.

„Pronajímatel domény“

Pronajímatelem domény je subjekt FO nebo PO. Zpravidla je tedy Pronajímatelem domény provozovatel portálu Invedo.cz.

„Nájemce domény“

Nájemce domény je vždy subjekt FO nebo PO, která si na základě roční úhrady pronajímá vybrané doménové jméno – doménu. Většinou se jedná o domény druhé úrovně, tedy název, tečka a následně CZ. Např. nazevdomena.cz (www.nazevdomena.cz).

„Kontaktní údaje“

Jedná se o kontaktní údaje obou smluvních stran. Mezi kontaktní údaje spadá: Jméno, příjmení, název společnosti, IČ / RČ nebo datum narození, adresa, telefon a email. Kontaktní údaje jsou nutné pro vytvoření identifikátoru Majitele / Držitele domény.

„Majitel / držitel domény“

Majitelem nebo držitelem domény je vždy subjekt FO nebo PO, který disponuje s právy držitele domén, dle: https://www.nic.cz/page/314/pravidla-a-postupy/

„Správce domén - nic.cz“

CZ.NIC je zájmové sdružení právnických osob, které bylo založeno roku 1998 patnácti právnickými osobami – předními poskytovateli internetových služeb. Hlavní náplní je provozování registru jmen domén .CZ, zabezpečování provozu domény nejvyšší úrovně .CZ a osvěta v oblasti jmen domén. Viz.: https://www.nic.cz/page/383/casto-kladene-dotazy/

„Pronájem domény“

Pronájmem domény je pojmenování služby, díky které Pronajímatel pronajímá Doménu Nájemci na základě roční úhrady za pronájem domény.

„Investice do podílu domény“

Investice do podílu domény je služba, která poskytuje časově omezený podíl domény, díky kterému vzniká držiteli podílu domény nárok na vyplacení provize z uskutečněného pronájmu nebo prodeji domény.

„Držitel podílu domény“

Držitel podílu domény je subjekt FO nebo PO, který vyplnil objednávku na webovém portálu Invedo.cz - zvolil konkrétní doménu, výši nákupu podílu (1-45%) a uhradil během 7 dní od objednání plnou výši částky nákupu časově omezeného podílu (1rok). Držitel podílu domény nemůže v žádném případě nárokovat úhradu z prodeje domény nebo pronájmu domény pokud nemá řádně uhrazenou celou vstupní cenu podílu a to do 7 dní od vyplnění objednávky (formuláře).

„Platnost podílu investice do domény“

Investice do domény pomocí webového portálu Invedo.cz je vždy omezena platností, tedy obdobím od do, kdy má držitel nakoupeného podílu domény právo uplatňovat nárok vyplacení podílu z investice do domény v případě prodeje nebo pronájmu domény. Platnost podílu investice do domény je vždy platná od termínu provedení objednávky přes formulář na webu Invedo.cz nebo přidruženého webu a to na období 1rok.

„Zánik podílu investice do domény, Vratka“

Držiteli automaticky zaniká nárok na vyplacení podílu z investice následující den po skončení platnosti podílu investice do domény. Pokud nebude doména prodána nebo pronajata v období platnosti podílu, tak bude vyplacena vstupní částka na nákup investice do výše 50% a to do 30 pracovních dní od ukončení platnosti podílů.

„Provize z prodeje nebo pronájmu domény“

Pokud držiteli podílu domény nevypršela platnost časově omezeného podílu domény, tak držiteli vzniká nárok na výplatu provize z prodeje domény nebo pronájmu domény, tak jak je uvedeno ve smlouvě o nákupu časově omezeného podílu domény. Provize bude vyplacena do 30 dní od uskutečnění nákupu nebo prodeje uvedené domény ve smlouvě.

„Forma úhrady“

Forma úhrady pro prodej domény, pronájem domény nebo nákup podílu domény je bankovním převodem.

4. Prodej domény

4.1. Základní informace: Na webovém portálu Invedo.cz lze koupit doménu. Cena domény, viz. informace o doméně v detailu domény na webovém portálu Invedo.cz.

4.2. Prodávající je vždy zároveň majitelem domény, případně disponuje s právy k prodeji v případě zprostředkování prodeje domény od třetí strany.

4.3. Po dokončení převodu domény na nového majitele (Držitele) přechází také povinnost úhrady ročního udržovacího poplatku za doménu, který bývá v rozmezí cca kolem 180-320,- Kč / rok. Dále pokud budete chtít na doméně provozovat webovou prezentaci, eshop nebo cokoliv jiného, je potřeba zřídit webhosting případně mailhosting, který není předmětem tohoto portálu. Webhosting a mailhosting můžeme zajistit z naší strany. Případně Vám pomůžeme převést doménu k jinému registrátorovi, poskytovali webhostingu a správci domény.

4.4. Práva a povinnosti smluvních stran: Kompletní přesné znění smlouvy a také práva a povinnosti smluvních stran naleznete k nahlédnutí u konkrétní domény v kroku objednávky „Nákup domény“ – návrh smlouvy (náhled smlouvy).

4.5. Závěrečná ustanovení: Držitel, tedy subjekt FO nebo PO, který vyplnil objednávku na webovém portálu Invedo.cz na nákup domény, tak odesláním potvrzuje, že si přečetl Obchodní podmínky, smluvní podmínky a souhlasí s nimi v plné výši.

4.5.1. Držitel, tedy subjekt FO nebo PO, který vyplnil objednávku na webovém portálu Invedo.cz potvrzuje, že všechny jím uvedené údaje jsou správné a pravdivé.

4.5.2. Vygenerovaná smlouva po vyplnění objednávky na webovém portálu Invedo.cz může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.

4.5.3. Smluvní strany si Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.

4.5.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich vážné a svobodné vůle. Obě strany prohlašují, že v době podpisu této Smlouvy nepociťovaly nápadně nevýhodné podmínky pro uzavření Smlouvy a její následné plnění.

5. Pronájem domény

5.1. Základní informace: Pronajímající je vždy zároveň majitelem domény, případně disponuje s právy k prodeji v případě zprostředkování pronájmu domény od třetí strany.

5.2. Práva a povinnosti smluvních stran: Kompletní přesné znění smlouvy a také práva a povinnosti smluvních stran naleznete k nahlédnutí u konkrétní domény v kroku objednávky „Pronájem domény“ – návrh smlouvy (náhled smlouvy).

5.3. Závěrečná ustanovení: Držitel, tedy subjekt FO nebo PO, který vyplnil objednávku na webovém portálu Invedo.cz na pronájem domény, tak odesláním potvrzuje, že si přečetl Obchodní podmínky, smluvní podmínky a souhlasí s nimi v plné výši.

5.3.1. Držitel, tedy subjekt FO nebo PO, který vyplnil objednávku na webovém portálu Invedo.cz potvrzuje, že všechny jím uvedené údaje jsou správné a pravdivé.

5.3.2. Vygenerovaná smlouva po vyplnění objednávky na webovém portálu Invedo.cz může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.

5.3.3. Smluvní strany si Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.

5.3.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich vážné a svobodné vůle. Obě strany prohlašují, že v době podpisu této Smlouvy nepociťovaly nápadně nevýhodné podmínky pro uzavření Smlouvy a její následné plnění.

6. Investice – nákup podílu domény

6.1. Základní informace: Na webovém portálu Invedo.cz lze nakoupit časově omezený podíl domény. Cena časově omezeného podílu je vždy stanovena na základě ceny domény, viz. informace o doméně v detailu domény na webovém portálu Invedo.cz. U domény můžete vybrat výši požadovaného nákupu podílu v rozmezí 1% až 45% podílu domény. Podíl domény je vždy stanoven pouze s platností na 1 rok.

6.2. Práva a povinnosti smluvních stran: Jakýkoliv subjekt FO nebo PO může nakoupit časově omezený podíl jakékoliv domény, která je uvedena na webovém portálu Invedo.cz a je u domény uvedena informace, že je možné provést nákup podílu domény.

6.3. Držitel nákupu časově omezeného podílu domény musí nejdéle do 7 dní od objednání přes webový formulář provést úhradu. Pokud nebude platba provedena do 7 dní bude automaticky objednávka stornována a vygenerovaná smlouva je neplatná. Nevzniká tedy žádná nárok na úhradu provize z prodeje nebo pronájmu domény.

6.4. V případě že držitel časově omezeného podílu má řádně v termínu uhrazenou celou výši objednávky a zároveň bude v průběhu platnosti trvání smlouvy (časově omezeném podílu domény) proveden obchod, který se přímo váže na doménu, tedy stejná doména dle smlouvy bude pronajata nebo prodána, tak je Provozovatel webového portálu povinen do 30 pracovních dní provést výplatu provize na bankovní účet držitele, který držitel uvedl při vyplnění objednávky.

6.5. Podíl investice do domény je nepřenosný. Nelze převést podíl na jinou fyzickou osobu nebo právnickou osobu.

6.6. V průběhu trvání smlouvy – platnosti časové omezeného podílu nelze provádět žádné změny. Nelze provést navýšení podílu ani prodloužení délky trvání.

6.7. Nákup celkové ceny nebo části časově omezeného podílu domény je nevratný. V případě, že v rámci platnosti podílu nedojde k prodeji nebo pronájmu domény, která je uvedena ve smlouvě, tak podíl automaticky propadá zpět znovu provozovateli webového portálu Invedo.cz a poloviční uhrazená částka za nákup časově omezeného podílu domény je použita pro administrativní náklady pro správu časově omezeného podílu domény. Zbývající druhá polovina částky bude vrácena na bankovní účet držitele, který držitel uvedl při vyplnění objednávky.

6.8. Držitel podílu domény musí Provozovatele kdykoliv informovat o změnách, které se týkají kontaktních údajů případně změny bankovního účtu, aby v případě výplaty provize byla provize zaslána na platný účet.

6.9. Držiteli podílu domény je povoleno zakoupit min. 1% podílu domény a maximálně 45% podílu domény.

6.10. Volné procento podílu prodeje určuje provozovatel webového portálu Invedo.cz

6.11. Kompletní přesné znění smlouvy a také práva a povinnosti smluvních stran naleznete k nahlédnutí u konkrétní domény v kroku objednávky „Investice do domény“ – návrh smlouvy (náhled smlouvy).

6.12. Závěrečná ustanovení: Držitel, tedy subjekt FO nebo PO, který vyplnil objednávku na webovém portálu Invedo.cz na nákup podílu domény, tak odesláním potvrzuje, že si přečetl Obchodní podmínky, smluvní podmínky a souhlasí s nimi v plné výši.

6.12.1. Držitel, tedy subjekt FO nebo PO, který vyplnil objednávku na webovém portálu Invedo.cz potvrzuje, že všechny jim uvedené údaje jsou správné a pravdivé.

6.12.2. Vygenerovaná smlouva po vyplnění objednávky na webovém portálu Invedo.cz může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.

6.12.3. Smluvní strany si Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.

6.12.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich vážné a svobodné vůle. Obě strany prohlašují, že v době podpisu této Smlouvy nepociťovaly nápadně nevýhodné podmínky pro uzavření Smlouvy a její následné plnění.